Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

COPYRIGHT

Soetaert Advocaten bvba bezit de intellectuele eigendomsrechten van deze website, het design en de inhoud daarvan. Reproductie van deze website, of een beeld- of tekstonderdeel daarvan, door welk middel of voor welk doel ook, is verboden, tenzij voor de consultatie van deze website.

We laten niet toe dat er een link wordt geplaatst naar deze website, tenzij naar de homepage ervan. Dergelijke toelating moet voorafgaand worden aangevraagd via secretariaat@soetaertadvocaten.be. We behouden ons het recht voor u te vragen, en u gaat daarmee akkoord, elke link, zelfs naar de homepage van deze website, op ons eerste verzoek te verwijderen.