Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

DISCLAIMER EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie over Soetaert Advocaten en haar dienstverlening.

De teksten over juridische onderwerpen op deze website zijn louter informatieve, algemene besprekingen en mogen niet worden beschouwd als juridisch advies. Soetaert Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die een (rechts)persoon zou lijden ten gevolge van handelen op basis van de teksten en informatie op deze website. Indien u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een advocaat die u zal adviseren op basis van de recentste juridische bronnen en alle aspecten van uw persoonlijke situatie.

Ondanks de zorg die aan de teksten en informatie op deze website werd verleend, kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Soetaert Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de eventuele onjuistheid, onvolledigheid of het voorbij gestreefd zijn van teksten en informatie op deze website. Soetaert Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites die via deze website te bereiken zouden zijn.

Door informatie te verstrekken en/of te ontvangen via deze website of door ons te contacteren via deze website, wordt u niet automatisch clIënt van Soetaert Advocaten. We aanvaarden cliënten enkel nadat daartoe specifieke afspraken zijn gemaakt met onze advocaten en op basis van onze algemene voorwaarden.

Bestanden die via het internet worden gedownload, kunnen virussen bevatten. Soetaert Advocaten sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die tengevolge van het bezoeken of downloaden van deze website zou ontstaan.

Door deze website te bezoeken of downloaden, aanvaardt u dat de inhoud op deze website beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. Eventuele geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan, worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken en hoven te Antwerpen.