Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

FISCAAL RECHT

ALGEMENE FISCALE PRAKTIJK

We adviseren en begeleiden Belgische ondernemingen, hun aandeelhouders en bestuurders, buitenlandse ondernemingen met activiteiten in België, zelfstandigen, vrije beroepers en particuleren inzake vennootschapsbelasting, personenbelasting, belasting niet-inwoners, BTW, registratierechten, schenkings- en successierechten, internationale fiscaliteit, lokale en regionale belastingen.

OVERNAMES EN REORGANISATIES

We verlenen advies en begeleiding inzake overnames van activa of aandelen en inzake (eventueel aan de overname voorafgaande) herstructureringen (zoals fusies, splitsingen, inbrengen).

NATIONALE EN INTERNATIONALE TEWERKSTELLING

We adviseren over de fiscale aspecten van nationale en internationale tewerkstelling, zoals de optimalisatie van verloningstechnieken.

VASTGOED

We verlenen advies en begeleiding inzake vastgoedverrichtingen, zoals de verwerving en overdracht van onroerend goed en onroerende zakelijke rechten, het afsplitsen van onroerend goed, en de verwerving, bezit en overdracht van onroerend goed in het buitenland.

VERMOGENS- EN SUCCESSIEPLANNING

We verlenen advies en begeleiding inzake de structurering en opvolging van familiebedrijven en controlestructuren, structurering en overdracht van privévermogen, huwelijks- en samenlevingscontracten, schenkingen en testamenten.

FISCALE PROCEDURE

We adviseren bij fiscale controles en verdedigen uw belangen bij geschillen met de fiscale administratie, zowel in de administratieve fase als in gerechtelijke procedures.