Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

HANDELSRECHT

ALGEMEEN HANDELSRECHT EN HANDELSCONTRACTEN

We helpen bij het opstellen, nazicht en onderhandelen van allerhande handelscontracten met betrekking tot onder meer:

  • koop en verkoop van roerende goederen, onroerende goederen of aandelen
  • huur en (onder)verhuur
  • dienstverlening
  • uitbesteding van diensten (“outsourcing”)
  • samenwerking
  • vertrouwelijkheid
  • niet-concurrentie
  • dadingen
  • enz.

Daarnaast begeleiden en/of vertegenwoordigen we u bij geschillen met betrekking tot dergelijk contracten.

DISTRIBUTIERECHT

We adviseren en begeleiden bij de aanvang, de uitvoering en de beëindiging van distributieactiviteiten zoals concessie, handelsagentuur, franchising, enz.