Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

WETTELIJKE INFORMATIE

Soetaert Advocaten is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) naar Belgisch recht, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0465 683 538 / RPR Antwerpen en met kantoor te:

  • Boterlaarbaan 28
  • 2970 Schilde
  • België

De advocaten werkzaam binnen Soetaert Advocaten bvba hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen. Ze zijn lid van de Antwerpse balie.